четвъртък, 14 април 2011 г.

Идея, проект, реализация

Вероятно всеки си има идеи. Всеки търси реализацията им и се бори за стъпка напред.
Както казват умните глави, липсата на нещо кара човек да го търси и да се опитва да задоволи потребността си от него. Така през 2009 г., година на промяна в моя живот, след 10 години в София се завърнах в онзи другия град, градът на моето детство.
Стъпвайки обратно в стария свят, открил вече нови хоризонти, научил се да задоволявам един друг глад, установих, че нещо ми липсва. Не беше трудно да идентифицирам какво е то, тъй като бързо усетих липсата на неколкократните тренировки в делнични дни, големият бой обекти, в периметър от около 100 км. от града, предлагащи богат избор от възможности за спортно, традиционно или каквото му е кеф на човек катерене. А хората!? За всякъде по някой готов да тръгне в стремеж да изпълни предварително обмислен план, да пробва да пребори "онзи" маршрут, на който миналия път яде шамари или "онзи" другия, който изглежда така интересен.
Бързо се оформи идеята за изкуствена стена за катерене и топката се търкулна. Стената сега е факт, малко по малко се появяват и хората. 
Гладът обаче си остава и отново впуснати в търсене на залък за засищането му ловците се отправят напред. И ето, че търсенето дава резултат! Милкини скали и Енинско ждрело.
Първоначалната работа е свършена, но тя поражда и нови задачи. Разработването на обектите изисква средства, а природозащитния им статут налага изготвянето на подробна документация и представянето й пред съответните органи. И тази стъпка вече е направена, предстои само да "чуем" тежките думи.


Малко повече информация:


Милкини скали
Кратко описание на местоположението, достъп:

Природна забележителност, представляваща изградено от дребнозърнести пясъчници скално образувание. Намира се в землището на с. Колена, община Стара Загора. Площ: 1 ха. Пешеходният преход от с. Колена до Милкини скали е 1 час, а от хижа "Морулей" – около 1 час и 30 минути.

Подходът до обекта е лесен и удобен и представлява част от туристическият маршрут х. "Морулей" – с. Колена, чийто изходен е северозападно от хижа "Морулей". Пътеката минава през  планински поляни, по които през май цъфти червения божур, пресича долината на р. Сушица и достига до местност, в която е разположена средновековната крепост Градището. Отстоянието от нея до природната забележителност Милкини скали е 20-30 мин. По обратния път с начало с. Колена маршрутът от селото до скалите минава по 1ерен (земен) път и е по-подходящ за достигане до обекта. Разстоянието е 6 км. и може да бъде изминато пеш или с МПС.
Маркировката е бяло-синьо-бяло.

Вид скала: Дребнозърнести пясъчници.
Височина (m): минимална 12, максимална 18, средна 15.
Налична инфраструктура и пътеки за достъп: Маркирана туристическа пътека (бяло-синьо-бяло) и земен път.

Допълнителни сведения За ОБЕКТА
Регистър на защитените територии и защитените зони в България
МИЛКИНИ СКАЛИ (Код в регистъра: 105)
Категория: Природна забележителност
Площ: 1.13 хектара
Местоположение: 
    Област: Стара Загора, Община: Стара Загора, Населено място: с. Колена
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): 
    Стара Загора - бул."Стара Планина" № 2
Регионална дирекция по горите (РДГ): 
    РДГ Стара Загора: Държавно горско стопанство Стара Загора
Документи за обявяване: 
    Заповед No.3039 от 03.10.1974
Документи за промяна: 
    Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-948 от 28.12.2007
Цели на обявяване: 
    1. Опазване на скално образувание


Енинско ждрело

Кратко описание на местоположението, достъп:

Местността “Енинско ждрело” обхваща левия и десен скат на руслото на река Енинска, част от землището на село Енина и е в рамките на резерват Каменщица. Залесената площ в рамките на защитената територия е с размер 3.2 ха. Останалата площ е заета от красиви скални образувания. Защитена местност “Енинско ждрело” се стопанисва от Държавно лесничейство град Казанлък.

Вид скала: Гранит.
Височина (m): минимална 30, максимална 120, средна 75.
Налична инфраструктура и пътеки за достъп: От гр. Казанлък до с. Енина с кола, която се оставя до ВЕЦ-а над селото (около 6,5 км). Следва лек преход по пътека край реката до подстъпите на ждрелото. 

 Допълнителни сведения За ОБЕКТА

Регистър на защитените територии и защитените зони в България
ЖДРЕЛОТО (Код в регистъра: 41)
Категория: Защитена местност
Площ: 11.48 хектара
Местоположение: 
    Област: Стара Загора, Община: Казанлък, Населено място: с. Енина
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): 
    Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2
Регионална дирекция по горите (РДГ): 
    РДГ Стара Загора: Държавно горско стопанство Стара Загора
Документи за обявяване: 
    Заповед No.4526 от 17.11.1975
Документи за промяна: 
    Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-439 от 18.06.2007
Цели на обявяване: 
    1. Опазване на характерен горски ландшафт.              Таблица*: природозащитен статут на основните обекти за спортно катерене в                                          България (актуално към май, 2009 г.)

ОБЕКТ
СТАТУТ
Алпийска поляна
ЗМ «Лакатнишки скали» в границите на ПП «Врачански Балкан»
Басарбово, Табачка
в границите на проекто-разширение ПП «Русенски Лом»
Беледие хан
-
Боровец – водохващането
в границите на НП «Рила»
Вражите дупки, Петреница
в границите на ПП «Врачански Балкан»
Дивдядово – Шумен
в границите на ПП «Шуменско плато»
Дряново
в непосредствена близост до ПЗ «Бачо Киро»
Кайлъка- Плевен
в границите на ЗМ «Кайлъка»
Комините
в границите на ПП «Витоша»
Крепостта – Боженица
в границите на ЗМ «Урвич»
Крушуна
в границите на ПЗ «Маарата – карстови образувания»
Кулата- Русе
-
Ловеч
-
Малката дупка 
Голямата дупка
Прохода Вратцата
Централната стена
в границите на ПП «Врачански Балкан» 
на границата с Р «Врачански карст»
Оплетня
В границите на ПП «Врачански Балкан»
Пловдив – Тепетата
ПЗ «Младежки хълм», ПЗ «Данов хълм», ПЗ «Хълм на освободителите»
Под поляната- Боженица
-
Провадия
-
Проходна пещера- Kарлуково
изцяло в границите на ЗМ «Пещерата Проходна»
Рила – учебните скали до ЦПШ и хижа Мальовица
в границите на НП «Рила»
Света Троица, Устето- Велико Търново
-
Трън- ждрелото на р. Ерма
в границите на ЗМ «Ждрелото на р. Ерма»
Устието – Габрово
-
Чудните скали
в непосредствена близост до ПЗ «Чудните скали»