вторник, 31 декември 2013 г.

Милкини скали

Кольо Колев по Ново начало.


Хайдукташ

Мостово - махала Ряката, Хайдушкия камък, Долен масив (до пътеката), тур Магарето пена.
Излизане по последно въже на Айдук.
Ицо води въжето първи, пуска рапел до площадката, а после го водя и аз.
Мостово - махала Ряката, Хайдушкия камък, Долен масив (до пътеката), тур Айдук. Първо въже.
Изключително красиво катерене по малки ръбчета и тук таме дупки.

Мостово - махала Ряката, Хайдушкия камък, Долен масив (до пътеката), тур Айдук.
Христо Платнаров води второ въже.
За да се наслади всеки от нас максимално на катеренето единия води и слиза, а после другия води.
По един от новите турове - първия вдясно от тур Мъката на старите катерачи.
28.12.2013.сряда, 11 декември 2013 г.

Кръгла маса по въпросите на алпинизма, 2.12.2013г., 18ч., София, Спортната палата.

Поканата беше публикувана в сайта на БФКА на 29.11.2013 г.

Вчера /10.12.'13/ озадачен от факта, че "протокол" или каквато и да е информация относно резултатите от проведената среща вече повече от седмица не бива публикуван, изпратих писмо до Федерацията с копие до всички, на които от office@bfka.org беше изпратено известието. 
Писмото ми е със следното съдържание:

Привет,
бих искал да попитам протокол от "кръглата маса" няма ли все пак да бъде публикуван в сайта на БФКА? Вече мина повече от седмица откакто се състоя срещата.
Все пак коментираните теми и предложенията по тях няма ли да станат достъпни за всички поне информативно?
Едва ли само присъствалите на срещата са единствените заинтересувани относно развитието на алпинизма в България.

П.С.: по въпроса който повдигнах относно възможността за организиране и провеждане на курс за инструктори има ли някакво развитие?

Поздрави и успешна седмица,
Григор

В резултат получих следния отговор: 


Здравейте,
Във връзка с повдигнатия от Григор въпрос, за първи път ми се налага да се позова на Устава на БФКА:
Чл.25. (1) Всеки член има право да участва в управлението на федерацията, да се ползва от нейното имущество и от резултатите от дейността й по ред, определен с решение на управителния съвет.
(2) Всеки член има право да бъде информиран за дейността на федерацията, да преглежда протоколите от заседанията на управителния съвет и да поставя в писмена форма въпроси, на които управителният съвет е длъжен да даде писмен отговор в срок от 45 дни.
Много съжалявам, че не мога да отговоря ВЕДНАГА, както го правя най-често - и с "протокол", и по-пространно по втория въпрос, но само да ви информирам, че сегашният период е изключително напрегнат - приключване на финансовата година и отчет, изготвяне и предаване на проект за финансиране от ММС за 2014г., проверка от Инспектората на ММС, и ред други неща.
Бих искала да отбележа, и както всички знаете, че в БФКА работи само 1 (един) служител и е добре да се знае - помощ приемам всякаква. В тази връзка бих помолила Григор за малка помощ, като председател на клуб - член на БФКА и присъствал на тази "кръгла маса", да информира накратко останалите клубове за резултатите от срещата.
П.П. Накратко - мисля, обясних няколко пъти - БФКА няма лиценз за професионално обучение от НАПО и по тази причина няма как да провежда курсове за инструктори - http://www.navet.government.bg/ За момента няма приети решения на УС или предприети действия в тази насока. Целесъобразно за момента е да се обърнете към НСА - отдел следдипломна квалификация, които могат да провеждат такива курсове.
Поздрави,
--
Дора Маринова
Изп.секретар
Българска федерация по катерене и алпинизъм
Бул."Васил Левски" 75, 1040 София
т/ф: 02 9300 532
м: 0888 742 149
и: office@bfka.org
у: bfka.org

"Като председател на клуб - член на БФКА и присъствал на тази "кръгла маса"", като пряко заинтересуван, като такъв, който смята, че има хора, които също ги засяга развитието на алпинизма в България ще се наема да информирам "накратко останалите клубове за резултата от срещата", което настоявам да отбележа не означава отпадане на необходимостта "протокол" или както щете го нарече от срещата да бъде публикуван в сайта на Федерацията. 
Държа да отбележа, че "информирането", което ще направя може да бъде пристрастно и обвързано с личното ми мнение по коментираните въпроси. 

На срещата присъстваха:
От 11 членния състав на УС на БФКА: 
- Николай Петков, 
- Дойчин Боянов /председател на комисия Алпинизъм/,
- Дора Маринова, 
- Станимир Желязков, 
- Деян Петков

От Комисия Алпинизъм:
- Григор Вътев
- Милен Братанов
- Мартин Маровски
- Елица Павлова

От Комисия “Катерачни обекти – достъп, сигурност, опазване”:
- Боян Петров

От клубове - членове на БФКА:
- Катерина Петкова 
- Овагим Кешишян
- Виктор Варошкин
- др. /няколко човека, които не познавам лично - не изразиха мнение по коментираните теми/.

Озадачаващо за мен се оказа отсъствието на повечето членове от УС на БФКА, което мога да тълкувам като наложено от твърде важни лични ангажименти или липса на интерес към обявените теми и/или проява на пренебрежително отношение към развитието на алпинизма, и ангажимента им към представляваната от тях структура.
Твърде слабо беше и присъствието на представители на клубовете - членове на БФКА, което ще се опитам да тълкувам, тъй като имам преки впечатления. Впечатленията ми са свързани с редица разговори в рамките на които неведнъж и неедин са ми споделяли разочарованието си от работата на БФКА и неефективността на организацията. Пак във връзка с това разочарование е свързана и липсата на интерес от редица катерачи и алпинисти в България въобще да членуват в посочената структура.
Тук смятам за уместно да отбележа мнението си, което винаги съм споделял, че по-ефективно и ползотворно би било не дистанцирането от случващото се и отдалечено изразяване на възмущение. Не оставянето на управлението, от което сме недоволни в ръцете на тези, от които сме недоволни, а пряко участие и поемане на личен ангажимент към това, което искаме да променим. 

За председател, който да ръководи "заседанието" след като бяха предложени Николай Петков, Дойчин Боянов, Деян Петков беше избран Деян Петков, а в дневния ред залегнаха предварително избраните теми:
1. ДП алпинизъм - провеждане - формат.
2. Проекти в областта на алпинизма - подпомагане.
3. Алпинизъм - идеи за развитие.
Накрая зададох отново въпроса за провеждане на курсове за инструктори.

Във връзка с формата за провеждане на ДП по алпинизъм лично мнение изразихме почти всички. 
Моето предложение беше за приемане и прилагане на правилника от шампионата, проведен на Кримския полуостров, в който участвахме с Овагим Кешишян. Връзка към документа и коментар предварително изпратих чрез електронната поща до офиса на БФКА с копие до членовете на УС и на комисия Алпинизъм. В следствие на възникналите дебати между присъстващите установих, че освен Станимир Желязков и Мартин Маровски май никой не беше се запознал с правилника, а Николай Петков открито заяви това. Въпреки това документът не беше приет за уместен и беше обявен за неприложим.
Състезателният елемент в алпинизма беше обявен като цяло за порочен.
Направени бяха предложения за отпадане на състезателния характер и провеждане на ДП под формата на катерачни срещи, включващи презентации, представяне на техники в катеренето, споделяне на опит.
Дойчин Боянов направи предложение за организиране на Купа България вместо провеждането на ДП в точно определени дни и локализация. Идеята е да бъдат извършвани целогодишни изкачвания на нови и/или вече съществуващи линии в рамките на страната. Информация за осъществените изкачвания да бъде подавана в електронен вид, чрез публикувана в сайта на БФКА електронна бланка и така участниците да трупат актив, който да бъде оценен от комисия, имаща задача да обяви носителя на купата за съответната година. По този начин да бъде елиминиран прекия сблъсък на участници, имащи за цел да "победят" останалите и да бъде запазен откривателския дух на алпинизма.
Идеята беше прегърната единодушно, като задачата в близко бъдеще е да бъде предложен, подложен на дебати, изчистен и приет точният ред и начин на провеждане.
Станимир Желязков направи предложение за въвеждане на "Изисквания отнасящи се до участници, които желаят да кандидатстват с проект в областта на Алпинизма". Точно формулирано предложението изпратено от Станимир по електронната поща на 3.12.'13 има следния текст:

Всеки кандидат трябва да предостави списък с изкачвания които включват 
следните видове маршрути:
- 20 маршрута с трудност 6b или повече осъществени в планина над 1700 м.н.в. и с височина на стената над 200 метра. 10 от тези маршрута трябва да са на джаджи (точно - да изискват поставяне на осигуровки).
- 10 маршрута по сняг и лед с денивелация най-малко 250 м и , като 5 от тях трябва да са с трудност над М5 или по-голяма. При поне 5 от тези 10 маршрута слизането трябва да е осъществено по маршрут, различен от изкачването.
- 5 микстови маршрута с денивелация над 500 м и трудност най-малко M4 .5 от тези маршрута трябва да са от списък със задължителни маршрути осигурен от БФКА.
- 10 скални маршрута с трудност най-малко 6b и височина на стената най-малко 150 м.
- 5 замръзнали водопада с височина най-малко 100 м и трудност най-малко 4+. (повечето изкачвания трябва да са като водач)


Изкачванията трябва да са реализирани в рамките на две календарни години.

Текстът до момента не е обсъждан в комисия алпинизъм, а предполагам и на заседание на УС на БФКА.

Във връзка с цитирания по-горе послепис /БФКА няма лиценз за професионално обучение от НАПО и по тази причина няма как да провежда курсове за инструктори - http://www.navet.government.bg/ За момента няма приети решения на УС или предприети действия в тази насока./, от писмото, което получих от Дора Маринова, мога да кажа че на срещата на 2.12.'13 г-ца Маринова разясни, че все пак има начин БФКА да организира курсове, за което е необходимо предприемането на определени действия, които както е видно от извадката до момента от страна на БФКА не са предприети. За това какво и как трябва да бъде направено надявам се тя да намери време и желание да обясни, тъй като мисля би мога да го направи добре. 
Дълбоките български народни мъдрости "няма как" и "няма начин" отдавна са доказали неефективността си, а начини винаги има. И още - считам за неуместна препратката към "НСА - отдел следдипломна квалификация" тъй като това е първо признак за непоемане на отговорност към поставената тема от страна на БФКА и второ не би следвало еиднствено дипломирани висшисти да имат възможността за обучение за треньори/инструктори.

понеделник, 9 декември 2013 г.

8-ми декември на Витоша

На студентски празник като на студентски празник, трябва да има купон. Настроил съм се за нещо хубаво. Първоначалния план за проникване в дълбините на мрака през гърлото на Мачанов трап отидоха по дяволите поне за момента, но пък това отлагане може и да е за хубаво. Остава да решим накъде да се отправим, като предложението ми към Ови е да се заровим в снега на Мальовица или на Витоша. По правилото, че плановете си остават само в сферата на добрите намерения докато не намерят своята реализация, става така че в последния момент се налага да търся свръзка. И така в събота сутрин на 7-ми декември за първи път катеря зимно на Комини. 
Вечерта към нас се присъединява Никола и всички посоки отново ни отвеждат към планини и скални масиви. 
Връщаме се заедно в Патагония. 
Със спомените на Никола се понасям през бивака на смъртта, паяка, студа и премеждията по северната стена на Айгер. Там са Милен и Стамбо. 
В Пакистан бойната дружина се огъва по фланга и смелите планове се разлитат като подплашени яребици.
Колко приятно е чешкото тъмно!
На 8-ми декември по студентски и ние празнуваме. Празник за мен е всяко излизане в планината. Маркираната пътека от х. Алеко към Железница ни отвежда под Резньовете и свръзката ни се слива в едно със скалата. Вятърът ни замеря с пориви и снежни кристали. Като малки снежинки всички мои частички се разпиляват по скалните ръбчета. Потичам като ручейче в каналите на гранитните цепки. Разливам се като в приказка в посока нагоре и потъвам в мъглата на прииждащи облаци. Потъвам в блажена нирвана.
По пътя надолу през пожарището снега е посипан с малки парченца от черните въглени на някога жива растителност. Оголени скелети на иглолистни дървета стърчат да напомнят за своя опит да достигнат небесата с върха си. Даката подхвърля за чувството, че преминаваме през чистилище. И ние днес вече пречистени слизаме надолу към София.