сряда, 27 ноември 2013 г.

Кръгла маса по въпросите на алпинизма

Съвсем скоро в сайта на БФКА беше публикувано Препис-извлечение от Заседание на УС на БФКА, 18.11.2013г. 
Решение № 10 гласи че "УС ще инициира кръгла маса по въпросите на алпинизма". И тръгнаха e-mail-и между комисия алпинизъм /член на която към настоящия момент съм и аз/ и УС на БФКА. Тъй като или не получавам мненията на всички, или чисто и просто не всички си изпращат писмата с копие до останалите, мнения по въпросната "кръгла маса по въпросите на алпинизма" знам само четири, две от които на действащи, изключително елитни български алпинисти и две, които считам за напълно излишно да коментирам.
В този ред на мисли, поради ограничения информационен поток до момента и твърде малкия брой мнения, достигнали поне до мен за сега реших, че след като иде реч за форум, касаещ въпроси свързани с бъдещето на алпинизма в България, то трябва темите да бъдат обсъждани не в ограничен, а в широк кръг от заинтересовани, имащи мнение и мислещи хора. Затова и споделям част от достигналата до мен кореспонденция, та ето:

"Здравейте,

Информирам ви за решение на УС за иницииране на кръгла маса по въпросите на алпинизма (вижте решение 10 -http://bfka.org/news.php?id=820)
Инициативата е във връзка с желанието на УС да получи и подкрепи предложения по отношение на: провеждането на ДП алпинизъм (алпиниади); идеи за бъдещото развитие на този спорт у нас; състав на комисия "алпинизъм", както сте прочели, Дойчин Боянов подаде оставка като председател.

Точки за обсъждане, които може да предложа като начало:
1. ДП алпинизъм - провеждане - формат.
2. Проекти в областта на алпинизма - подпомагане.
3. Алпинизъм - идеи за развитие.

Моля ако имате и други точки / проблеми, които да обявим предварително за обсъждане, пратете. Още по-ползотворно ще е, ако имате предложения / решения по повдигнатите проблеми и ги пратите предварително, за да ги видят всички и помислят по тях."

"Вече в потвърдено от трима членове на комисията съгласие за дата 2.12, 18ч. Място - ММС (Спортната палата), залата на 1-ви етаж (като се качите на I етаж, коридора вляво - има автоматична врата, залата е първата врата вдясно, ако е затворено, звънете на мобилния)
От досега разменените мейли и заседание на УС разбирам за две становища относно ДП:
1. Станимир и Деян - алпиниада / катерачна среща - без състезателен елемент;
2. Григор и Мартин - състезание.
По отношение на първото становище, стана ясно и конкретния формат на провеждане на проявата.
По отношение на второто становище, мисля, добре е да се изясни (поне) следното:
1. По какви правила ще се провежда състезанието? И по-точно - имате ли конкретни предложение за промени в Правилника за провеждане на първенства по алпинизъм - http://bfka.org/docs/Pravilnik_Alpinizam_final.doc.

Ами горе-долу това мога да изясня и обобщя като въпроси / проблеми засега. Много моля който има конкретни предложения, да ги напише и праща."

Въпреки краткия оставащ срок до провеждане на "кръглата маса" /2.12, 18ч. Място - ММС (Спортната палата), залата на 1-ви етаж (като се качите на I етаж, коридора вляво - има автоматична врата, залата е първата врата вдясно, ако е затворено, звънете на мобилния)/ призовавам всеки имащ идеи за теми, които да подложим на обсъждане, както и мнение по вече посочените въпроси да заповяда!

петък, 22 ноември 2013 г.

Първа помощ

Чувствате ли се подготвени да окажете първа помощ в случай на нужда?

Човек с вашите знания и умения би ли бил звеното към живота ви в случай, че изпаднете в беда?


Неведнъж съм си задавал тези въпроси и след като попаднах на покана за Курс „Първа помощ в планината и по време на пътуване“, организиран в София и прегледах конспекта, реших че не се чувствам подготвен да бъда достатъчно полезен ако се наложи. 
Реших, че едва ли съм единствения. Премислих и се сетих освен това и за мнозинството дървени глави, които си мислят, че всичко знаят и за тези, на които пък не им пука. И реших да пробвам с организирането на подобен курс и в моя град. Пък дано освен съпричастните се включи и някой от ония с дървените или самолюбивите глави, пък видиш ли с идеята, че някой получи шанс за глътка въздух, благодарение на него.

И ето:

Курс Първа помощ в планината и по време на пътуване“


Курсът е подходящ за всички практикуващи занимания на открито, свързани с опасността от нараняване от различен тип, както и за всеки, готов да се притече на помощ за спасяване на човешки живот в слуай на нужда.

Курсът ще се проведе в четири вечерни занимания (общо 12 учебни часа).
Дати: 22-23.01.2014 и 29-30.01.2014
Час: 19:00 ч. – 21:30 ч.
Място на провеждане: Залата на ТД Сърнена гора, бул. Цар Симеон Велики 62.

В рамките на курса ще бъдат изнесени лекции на тема:
- Кратка анатомия и физиология на човека.
- Изследване на пострадал при инцидент.
- Дихателна и сърдечна реанимация.
- Травматични увреди на опорно-двигателния апарат.
- Кръвотечения – видове. Методи и средства за временно кръвоспиране.
- Рани.
- Термични увреди – общо преохлаждане, местни измръзвания, топлинен и слънчев удар, изгаряния, поражения от електрически ток.
- Артериална хипертония и хипотония. Стенокарден пристъп. Инфаркт на миокарда.
- Остра дихателна недостатъчност.
- Шокови състояния.
- Отравяния.
- Остър хирургичен корем.
- Особености на транспортирането на пострадали в планински условия.
- Средства за комуникации и търсене на специализирана помощ.
- Хигиенни особености при пребиваването в планински условия.

Практически занимания: техника на сърдечно реанимиране, обследване на пострадал, превръзки и обездвижвания.

Лектор: д-р Владо Пашовски
Краен срок за записване: 10.01.2014 г.
Такса за участие: 30 лева

Записването става при плащане на таксата до посочения краен срок.
Таксата може да бъде платена в брой в ТД Сърнена гора, бул. Цар Симеон Велики 62 или по банкова сметка: BG24
UNCR 9660 1051 6594 07, УниКредит Булбанк.

За записване, въпроси и коментари: ТД Сърнена гора, бул. Цар Симеон Велики 62.
Или на:
0896-890 370 д-р Владо Пашовски, vlado_jp@abv.bg

0896-634 187 Григор Вътев, grigor.vatev@gmail.com

Заповядайте!