вторник, 30 август 2011 г.

Алпиниада Райски скали 2011

П О К А Н А
Проява
Времетраене и място на реализация

Алпиниада „Райски скали 2011

4-5 септември 2011 г.

Скалите край Райско пръскало  (най-високият водопад в България), района на вр. Ботев, Стара Планина.

Организатор
АК “Железник” при ТД „Сърнена гора”, гр. Стара Загора
бул. “Цар Симеон Велики” 62, ТД “Сърнена гора”, гр. Стара Загора; тел.: 042/638 435;
Григор Вътев – председател; 0889/89 06 55; grigor.vatev@gmail.com
Недко Недев – зам. председател; 0894/35 44 20
Костас Канидис – Технически ръководител на проявата; 0888/709 623
История и институционален капацитет на организацията
Членовете на АК “Железник” отбелязаха през 2009 г. петдесет години от основаването му. Още от зараждането на клуба неговите представители са вземали дейно участие и продължават да го правят в изкачването на върхове както в национален, така и в световен мащаб. Представители на АК  в Стара Загора са участвали до момента в експедиции до осемхилядниците вр. Еверест, вр. Броуд пик, вр. Чо Ою в Хималаите, както и до редица върхове в Европа, Азия, Северна, Южна Америка и Африка.
Цели и задачи на проявата, очаквани резултати
Целта на Алпиниада “Райски скали 2011” е провеждането на традиционния лагер със състезателен характер на любителите на алпийското катерене.
Привличане на още по-голям брой участници и популяризиране на обекта.

Партньори
1. ТД “Сърнена Гора”, гр. Стара Загора

2. БФКА

3. Верига магазини ekipirovka.com
Програма
3.09.’10 (събота):   Пристигане и настаняване. Регистриране на участниците.
                                  21:00 ч. – Техническа конференция, х. Рай.

4.09.’10 (неделя): до 20:00 ч. - изкачвания в района
5.09.’10 (понеделник): до 15:00 ч. - изкачвания в района
                                        15:30 ч. – закриване и награждаване на призьорите, х. Рай.
Право на участие
В Алпиниада „Райски скали 2011”  участие могат да вземат всички желаещи алпинисти, които отговарят на следните задължителни условия, валидни за всички без изключение:

- имат
извършен предсъстезателен медицински преглед, удостоверен с документ по образец на МЗ, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение;
- имат планинска застраховка;
- представят попълнена и подписана Декларация за участие;
- имат навършени 16 г. (участници на възраст 16-18 г. трябва да представят декларация за съгласие от родител!);
- разполагат с необходимата алпийска екипировка и съоръжения.
Други условия
Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.
Регламентът за класиране ще бъде обявен на техническата конференция.
Награден фонд
                                       Ваучери за инвентар/екипировка на стойност/лв.:
                                                      1-во място:                                                300 лв.
                                                      2-ро място:                                                200 лв.
                                                      3-то място:                                                100 лв.


Няма коментари:

Публикуване на коментар